Praktijkondersteuners

 

Praktijkondersteuners zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van bepaalde patiëntencategorieën binnen de eerste lijn. Zij vormen zo een belangrijke schakel binnen de organisatie van de hedendaagse huisartsgeneeskunde.  We onderscheiden de praktijkondersteuner somatische zorg, de praktijkondersteuner GGZ en de praktijkondersteuner ouderenzorg. De praktijkondersteuning in de eerste lijn wordt georganiseerd in samenwerking met POZOB, een regionale organisatie van ruim 160 huisartsen, waaronder de 13 huisartsen van Best. 

De Praktijkondersteuners Somatiek zijn verpleegkundigen die gespecialiseerd zijn in de begeleiding van mensen met bepaalde chronische aandoeningen. Zo organiseren zij de behandeling en controles van Diabetespatiënten, patiënten met chronische longaandoeningen als Astma en COPD, patiënten die in het verleden een hart- of herseninfarct hebben gehad of die een verhoogd risico hebben op het krijgen daarvan. Zij houden hun spreekuur in het gebouw "Zonnewende",op maandag adres: Nazarethstraat 145 te Best. Op dit adres zijn ook de huisartsenpraktijken gevestigd van dokter Peulen en dokter Mulder. Op dinsdag houdt de praktijkondersteuner spreekuur op de praktijk van dokter Bleiker de Schakel 4 te Best. Een afspraak met de praktijkondersteuner wordt gemaakt nadat uw huisarts u heeft aangemeld aldaar.

De Praktijkondersteuners GGZ (psychische zorg) zijn gespecialiseerd in diagnostiek en begeleiding bij mensen met psychische problematiek. Doel van deze functie is een structurele versterking van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuner werkt zonodig intensief samen met eerstelijns psychologen, maatschappelijk werk, psychiaters en GGZ-instellingen. Evenals de Praktijkondersteuners Somatiek houden ook de Praktijkondersteuners GGZ hun spreekuur op het adres Nazarethstraat 145. Een afspraak met de praktijkondersteuner GGZ wordt gemaakt na aanmelding door de huisarts.

Sinds 1 april 2011 is de Praktijkondersteuner Ouderenzorg aan het team toegevoegd. Zij richt zich met name op inkaarting en begeleiding van complexe problematiek bij kwetsbare ouderen. Bij complexe problematiek rond kwetsbare ouderen zijn vaak verschillende hulpverleners betrokken: thuiszorg, geriaters, specialist ouderengeneeskundige, ergotherapeut, GGZE, enz. De praktijkondersteuning ouderenzorg heeft ook een rol in het goed afstemmen van alle hulpverlening bij deze problematiek. Ook de praktijkondersteuner ouderenzorg wordt ingeschakeld na aanmelding door de huisarts. Ook zij werkt vanuit gebouw "Zonnewende", adres Nazarethstraat 145.

Contact

Spoednummer 0499-320099
 

J.H.A. Bleiker, huisarts

De Schakel 4
5684 AW BEST
Telefoon:
0499-320099
Receptenlijn:
0499-320098
Fax:
0499-393564
Routebeschrijving >